Moduł Ewidencje

  1. Księga Przychodów i Rozchodów
  2. Ewisencja sprzedaży VAT
  3. Ewidencja zakupów VAT
  4. Deklaracje