Moduł Kontrahenci

Poniżej znajdujduje się opis modułu Kontrahenci pozwalający na sprawne zarzadzanie kontaktami dostawców i odbiorców, z którymi współpracujemy oraz ich przedstawicielami. W systemie umożliwiliśmy dodawanie reprezentantów już w momencie wprowadzania kontrahenta do naszej bazy kontaktów, a jednocześnie przewidzieliśmy odrębna zakładkę umożliwiającą zarządzanie takim reprezentantem oraz dodawanie go zupełnie niezależnie od kontrahenta.

  1. Zarządzanie kontrahentami
  2. Zarządzanie reprezentantami