Moduł Magazyn

Moduł magazyn zaimplementowany w ramach systemu Księgowego ma funkcjonalność potrzebną użytkownikowi z punktu widzenia prowadzenia księgowości, ale nie jest to osobny system do zarządzania magazynem, w związku z powyższym nie oferuje pełnej funkcjonalności w tym zakresie.
Moduł jest bezpośrednio połączony z modułem do zakupów i sprzedaży. Istnieje możliwość wywoływania operacji z innych modułów.

 

Możliwe operacje w ramach modułu:

  1. Zarządzanie stanem magazynu
  2. Zarządzanie rezerwacjami towaru
  3. Zarządzanie dokumentami w magazynie
  4. Sporządzanie inwentaryzacji