Ustawienia profilu

W tym miejscu opiszemy jakich ustawień można dokonać w profilu użytkownika oraz w celu ułatwienia obsługi aplikacji finite.pl przedstawimy ogólne przyciski nawigacyjne zastosowane w całym systemie.

W pierwszych krokach pracy z systemem finite.pl, należy uzupełnić dane firmy i dokonać indywidualnych ustawień, aby móc korzystać w pełni z możliwości aplikacji.

W tym celu wybieramy opcję „Ustawienia profilu” z dolnego menu (oznaczone czerwoną ramką):

Następnie w Ustawieniach profilu uzupełniamy informacje zawarte w kolejnych zakładkach:

 1. Dane firmy

  • danych identyfikacyjne, takie jak (nazwa prowadzonej działalności, NIP, REGON, forma prawna, typ działalności),

  • podatek dochodowy,

  • podatek VAT,

  • adres firmy,

  • dane aktualnych właścicieli,

  • dane Urzędu Skarbowego,

  • dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • dane Rachunków bankowych,

  • dane Kas.

 2. Dane użytkownika

  • Dane podstawowe w zakresie:

   • Identyfikacji,

   • Dostępu,

   • Uprawnień,

  • Ustawienia serwisu w ramach:
   • Wyboru opcji,
   • Aktualnie wybranego pakietu.
 3. Dane dotyczące prowadzonej księgowości

  • Ustawienia:

   • Planu kont,

   • Sprawozdań,

   • Inne,

  • Rejestry VAT,

  • Dane początkowe, takie jak:

   • Bilans otwarcia,

   • Straty

  • Schematy księgowe:

   • Predefiniowane (zdefiniowane domyślnie w aplikacji)

   • Użytkownika

 4. Numeracja:

  • Dokumentów,

  • Majątku

 5. Ustawienia modułów:

  • Ogólne, takie jak:

   • Jednostki miar,

   • Formy płatności,

   • Znaczniki,

  • Sprzedaży:

   • Ogólne,

   • Wygląd dokumentu,

   • Logo

  • Magazynu:

   • Ogólne,

   • Rezerwacje,

   • Ceny bazowe,

   • Rozchód z magazynu,

   • Kategoryzację produktów,

  • Majątku:

   • Amortyzacja,

  • Kadr:

   • Ogólne,

   • Dotyczące umów z pracownikami,

  • Ewidencji przebiegu:

   • Ogólne,

   • Zdefiniowanie tras,

   • Zdefiniowanie celów wyjazdów

 6. Ustawienia wiadomości:

  • E-mail dotyczące:

   • Kopii wiadomości,

   • Wystawienia dokumentu sprzedaży,

   • Powiadomień o:

    • Bliskim terminie płatności,

    • Upływającym terminie płatności,

  • SMS dotyczące:

   • Ogólne,

   • Wystawienia dokumentu sprzedaży,

   • Powiadomień o:

    • Bliskim terminie płatności,

    • Upływającym terminie płatności,

  • Faks dotyczące:

   • Ogólne,

   • Wystawienia dokumentu sprzedaży,

   • Doręczenia dokumentu