Nowości w aplikacji

Rozbudowany Moduł Kadr

Moduł Kadr skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, spełniając wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji
danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.


Wydruki raportów

Przyjazne dla użytkownika tworzenie zestawień i raportów, z możliwością wygenerowania PDF'a, który można w dowolnej chwili wydrukować lub przesłać jako załącznik wiądomości e-mail.


Korekty do faktur wystawionch w systemie finite i poza nim

W aplikacji finite.pl, po raz kolejny wykazując się elastycznością w stosunku do potrzeb użytkowników, przewidziano możliwość wystawienia faktury korygującej do faktur wystawionych w systetemie, ale również do tych, które zostały wystawione wcześniej, przed rozpoczeciem użytkowania systemu.


Moduł Faktura już dostępny !

Faktura to moduł pozwalający uzytkownikowi wystawiać: faktury VAT, faktury proforma, faktury zaliczkowe i inne...

Dostępny zupełnie ZA DARMO!!!