Rozbudowany moduł Kadr

Dostępny w aplikacji finite.pl rozbudowany Moduł Kadr umożliwia obsługę pełnego procesu kadrowo-płacowego, od momentu przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń. Można w nim tworzyć umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki, listy płac, prowadzić ewidencję pracowników, czasu pracy oraz generować wynagrodzenia.

Moduł skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, spełniając wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji
danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Rozbudowana ewidencja osobowa zastosowana w module Kadry pozwala na zapisanie:

  • danych personalnych pracowników lub zleceniobiorców,
  • zasad wynagradzania,
  • indywidualnych ustawień obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych,
  • danych podatkowych.

Pozwala na szeroką swobodę w definiowaniu elementów wynagrodzeń, uzależnianiu ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy.