Cennik - księgowość tradycyjna

 

Forma księgowości Zakres Cena netto/ miesiąc
Ryczałt Ryczałt / karta podatkowa Od 100 zł netto
Ryczałt / karta podatkowa z VAT Od 150 zł netto
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów KPiR bez VAT do 5 wpisów 100 zł netto
KPiR bez VAT do 10 wpisów 200 zł netto
KPiR z VAT do 5 wpisów 150 zł netto
KPiR z VAT do 10 wpisów 250 zł netto
Księgi handlowe KH do 10 wpisów 400 zł netto
Kadry i płace Prowadzenie kadr i płac (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) 45 zł netto za osobę

* Jeśli nie wskazano inaczej, to podane opłaty są miesięczne.

 

Usługi dodatkowo płatne:

Nazwa usługi Cena
Rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sadowym - KRS 50 zł netto** + opłaty dodatkowe + opłaty urzędowe
Rejestracja firmy do Ewidencji działalności Gospodarczej 50 zł netto** + opłaty dodatkowe + opłaty urzędowe
Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie 50 zł netto** + opłaty urzędowe
Rejestracja firmy w Urzędzie Statystycznym - REGON 50 zł netto** + opłaty urzędowe
Sporządzenie polityki rachunkowości 650 zł netto
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów 500 zł netto
Indywidualne ustalenie planu kont wraz z dokumentacja 300 zł netto
Sporządzenie Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki 200 zł netto
Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu 50 zł netto za stronę
Sporządzenie not odsetkowych 8 zł netto za sztukę
Sporządzenie not korygujących 5 zł netto za sztukę
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów 8 zł netto za sztukę

** Firmy podpisujące umowę na korzystanie z usług Biura Rachunkowego Finite nie ponoszą opłat rejestracyjnych, jedynie opłaty dodatkowe i urzędowe.

*** Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

**** Ostateczna cena obsługi księgowej ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta.

 

Opłaty dodatkowe ustalane indywidualnie:

- Obsługa w zakresie innym niż podstawowy (wskazany powyżej)

- Zamknięcie roku i bilans

- Obsługa Biegłego Rewidenta - przygotowanie zestawień, wydruków

- Rozliczanie transakcji WNT, WDT

- Ewidencja różnic kursowych

- Dodatkowa sprawozdawczość, analizy, zestawienia, raporty

- Sporządzanie deklaracji i sprawozdań, zgłoszenia aktualizujące, wnioski o niezaleganie

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Finite, zachecamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Promocjami!