Kadry

Usługi świadczone w zakresie Kadr:

  • Zgłaszamy pracodawcę do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Opracowujemy kartę informacyjną określającą podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
  • Prowadzimy akta osobowe pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
  • Sporządzamy umowy o pracę z pracownikami,
  • Sporządzamy listy płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
  • Sporządzamy i składamy w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
  • Sporządzamy i składamy w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
  • Sporządzemy i składamy w imieniu klienta roczną informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  • Wykonujemy wszelkie inne czynności, indywidualnie ustalone z Klientem.