Pełna księgowość

Usługi świadczone w zakresie pełnej księgowości:

 • Prowadzimy ksiągi handlowe zgodnie z ustawą,
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych,
 • Dla płatników podatku VAT - prowadzimy niezbędne ewidencje dla tego podatku oraz sporządzamy i składamy deklaracje,
 • Rozliczamy operacje bankowe,
 • Rozliczamy transakcje międzynarodowe, w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw,
 • Zamykamy księgi na koniec roku podatkowego,
 • Wykonujemy wszystkie niezbędne czynności związane z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego (za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym indywidualnie),
 • Sporządzamy zeznanie roczne w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Opracowujemy zakładowy plan kont,
 • Opracowujemy zasady (politykę) rachunkowości,
 • Sporządzamy sprawozdani statystyczne,
 • Wykonujemy również wszelkie inne czynności, idnywiduwalnie ustalone z Klientem.