Księga Przychodów i Rozchodów

Usługi świadczone w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów:

  • Prowadzimy księgę przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z rozporządzeniem,
  • Prowadzimy ewidencję środków trwałych,
  • Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Rozliczamy operacje na rachunkach bankowych złotówkowych oraz walutowych,
  • Dla płatników podatku VAT - prowadzimy niezbędne ewidencje dla tego podatku oraz sporządzamy i składamy deklaracje,
  • Prowadzimy zgłoszena i rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
  • Zamykamy księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury,
  • Rozliczamy transakcje międzynarodowe, w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw,
  • Sporządzamy sprawozdania statystyczne,
  • Wykonujemy wszelkie inne czynności, indywidualnie ustalone z Klientem.