Napisali o nas

30.03.2012 r. - w serwisie Biznes-Firma.pl

„Księgowość bez tajemnic”, takie zadanie postawili przed sobą twórcy portalu finite.pl i dołożyli wszelkich starań, aby tak się właśnie stało. Tworząc aplikację do obsługi finansowo-księgowej skierowaną głównie do małych i średnich przedsiębiorców chcieli, aby mogły w niej pracować zarówno osoby będące ekspertami w zakresie księgowości, pracujące w tym obszarze zawodowo, jak również takie, które wskazanej wiedzy nie posiadają.

Więcej >>

marzec 2012 r. - w serwisie BCPGuide.com

Portal finite.pl oferuje system zawierający prosty i intuicyjny interfejs. Dostępne funkcje zostały pogrupowane w logiczne bloki funkcjonalne, ułatwiające nawigację po serwisie, także użytkownikom, których doświadczenie w zakresie księgowości nie jest szerokie.

Modułowa budowa systemu umożliwia użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności, bez konieczności ponoszenia opłat za opcje, które nie są im potrzebne. Użytkownicy mają możliwość prowadzenia w ramach serwisu księgowości, ewidencji i kontroli majątku, w tym płatności i stanu kasy czy dokonywania analiz swojej działalności. Jednocześnie użytkownik może dokonać rozszerzenia opcji o dodatkowe mechanizmy w zakresie kadr oraz magazynu.

Więcej >>

październik 2011 r. - w serwisie BCPGuide.com

„Księgowość bez tajemnic”- hasło, które przyświecało twórcom systemu finansowo- księgowego przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal to nie tylko księgowość, ale również system do analizy sytuacji przedsiębiorstwa, narzędzie umożliwiające organizację pracy i zarządzania kontrahentami. Finite.pl umożliwi kompleksowe podejście do prowadzenia finansów przedsiębiorstwa.

Więcej >>