IV KROK - Wybór formy opodatkowania - Urząd Skarbowy

Niezależnie od tego, że wspomniany w poprzednim kroku formularz jest przesyłany do Urzędu Skarbowego, należy dodatkowo odwiedzić Urząd Skarbowy, aby dokonania wyboru formy opodatkowania. Nie istnieje wzór formularza używanego w tym celu przez Urzędy Skarbowe, jednak część z nich ma własne oświadczenia.

Składając taką deklarację mamy do wyboru:

Należy pamiętać, że Urząd Skarbowy nie nadaje nowego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Osobisty numer osoby zakładającej działalność gospodarczą, staje się numerem firmy w momencie jej powstania. Inne wzory oświadczeń występują gdy rejestrujemy jednoosobową działalność gospodarczą, a inne gdy zakładamy spółkę. To również czas na podjęcie decyzji czy firma będzie podatnikiem podatku od towarów i usług. Jeżeli tak musi wypełnić formularz i wnieść odpowiednią opłatę.

<< Powrót