II KROK - Forma działalności

Najpopularniejsze formy działalności:

Na tej podstawie dokonujemy analizy opłacalności planowanej działalności(oszacownanie zakładanych przychodów, przy określonych kosztach), pamiętając również o innych ewentualnych obciążeniach podatkowych, np. od: nieruchomości, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, gier, podatek rolny, podatek leśny, akcyza oraz dodatkowych kosztach w postaci: pieczątki, wizytówek, reklamy, najmu lokalu.

 

<< Powrót