Kalendarium przedsiębiorcy na najbliższe miesiące

TERMIN OPIS
6.07.2015 r. Rozliczenie z ZUS - opłać składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (dotyczy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)
7.07.2015 r.
Karta podatkowa - zapłać podatek dochodowegy (dotyczy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej)
 
CIT:
- zapłać zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku
- złóż deklarację oraz wpłać zryczałtowany podatek dochodowy (dotyczy zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski)

10.07.2015 r.

Podatek VAT - złóż sprawozdanie INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, jeśli realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT)
 
 
Rozliczenia z ZUS - rozliczenie z ZUS przedsiębiorców opłacających składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

15.07.2015 r.

Rozliczenia z ZUS - zapłać składki oraz złóż deklarację (dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników)
 
Podatek leśny - zapłać raty podatku leśnego (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
 
Podatek od nieruchomości - zapłać miesięczną kwotę podatku od nieruchomości (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

20.07.2015 r.

PIT - zapłać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - zapłać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 
CIT - zapłać zaliczkę na podatek dochodowy  (dotyczy osób prawnych)

27.07.2015 r.

VAT - rozlicz się z podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7
 
Akcyza - rozlicz akcyzę (dotyczy podatników podatku akcyzowego)