VI KROK - Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

Z wyrobieniem pieczątki należy poczekać do wizyty w Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy, ponieważ powinny się na niej znajdować takie informacje jak numery REGON i NIP oraz pełna nazwa firmy wraz z siedzibą (adres). Warto również pamiętać o danych kontaktowych oraz ewentualnm logo.

Koszt wyrobienia pieczatki zaczyna się już od ok. 35 zł

 

Nie ma obowiązku zkładania rachunku bankowego, jednak jest on wymagany w formach, które prowadzą specyficzny rodzaj płatności czy transakcji oraz kiedy przedsiębiorcaprowadzi księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Osoba fizyczna prowadząca własną działalność  gospodarczą nie musi otwierać konta bankowego (o ile nie stanowią inaczej wewnętrzne przepisy banku). Jednak posiadanie konta w dzisiejszych czasach stanowi duże ułatwienie dla osób samozatrudnionych i prowadzących małe przedsiębiorstwa.

 

WAŻNE!!!

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzają obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na ich liczbę.

O założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować ZUS.

Do otwarcia firmowego rachunku bankowego potrzebna będzie firmowa pieczęć.

<< Powrót