VII KROK - Pozostałe działania

Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid

Obowiązujące prawo nakazuje przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego, w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na piśmie, z informacją o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do PIP oraz w ciągu 14 dni do odpowiedniej jednostki Sanepidu z informacją o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbie zatrudnianych pracowników.

Niektóre rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej wymagają zastosowania szczególnych rodzajów przepisów bezpieczeństwa i higieny - na przykład prowadzenie punktów gastronomicznych.

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą powinna pamiętać, że wymienione w tym punkcie podmioty należy informować także w przypadku zmian dotyczących profilu przedsiębiorstwa np. takich jak zmiana zakresu prowadzonej działalności.

 

Należy dodatkowo pamiętać, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają:

  • koncesji,
  • wpisu do rejestru działalności regulowanej,
  • zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • licencji do prowadzenia działalności gospodarczej
  • stosownych uprawnień zawodowych.

<< Powrót