V KROK - Zgłoszenie rejestracji firmy - ZUS

W ciągu 7 dni od rejestracji firmy należy zawiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowe informacje ZUS posiada od urzędu gminy (miasta).

Dodatkowo należy wypełnić: 

 • ZUS ZFA ( zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) – zgłoszenie firmy,
 • ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek – spółki cywilnej),
 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) – dotyczy sytuacji, w której podatnik nie będzie uzyskiwał dodatkowych dochodów oprócz pochodzących z prowadzenia firmy,
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) – dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób oprócz pochodzących z prowadzenia firmy.

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

 • emerytalnemu,
 • rentowemu,
 • wypadkowemu,
 • zdrowotnemu,
 • dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy,
 • dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe.

Jeżeli przedsiębiorca będzie zatrudniał pracowników, dodatkowo musi opłacać:

 • składki ZUS dla pracowników,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

WAŻNE!!!

Przedsiębiorca powinien pamiętać, żeby zawsze posiadać kopie dokumentów składanych do ZUS-u.

Dokumenty składane osobiście powinny być potwierdzone pieczątką z aktualną datą, zaś wysyłane pocztą dowodem nadania.

<< Powrót